Často kladené otázky

Najčastejšie používané intervaly upratovania sú 1 až 2 krát týždenne. Tento interval zabezpečuje spravidla dostatočnú čistotu. Samozrejme je otázka frekvencii na klientovi. Napríklad v polyfunkčných budovách s vyššou frekvenciou pohybu sú iné požiadavky ako pri budove s čisto bytovými priestormi.
Upratovacie práce vykonávame z pravidla v dopoludňajších hodinách. V objektívnych situáciách však môžu byť práce vykonané aj v popoludňajších hodinách. Snažíme sa aby práce prebiehali v čase kedy to bude najmenej obmedzujúce pre obyvateľov.
Náš upratovací personál ma niekoľkoročné skúsenosti v oblasti upratovania. Vzhľadom na povahu práce sú školený najmä k aplikácii čistiacich prostriedkov a postupoch pri upratovaní pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.
V prípade nedostatkov zabezpečíme aby sa to viac neopakovalo. Preto nás neváhajte kontaktovať mailom, alebo telefonicky. Za spätnú väzbu budeme vďačný a urobíme všetko pre nápravu.
Práce na vyžiadanie sú úkony ktoré sú vykonávane podľa dohody nad rámec. Príkladom môže byť upratovanie po stavebných prácach spoločných priestorov.
Ceny sú zmluvne podľa cenníkov alebo na mieru podľa dohody. Pri naceňovaní prác zohľadňujeme požiadavky a špecifiká Vašeho bytového domu (veľkosť spoločných priestorov, počet poschodí a iné)
Dobu viazanosti určuje zmluva, ktorá je pre každého klienta individuálna. Výpovedná lehota je štandardne 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca. Aj doba viazanosti a aj výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany.
Používame ekologické ale aj chemicky nezávadné prostriedky, šetrné k materiálom a zdraviu.
Ak máte záujem s nami spolupracovať alebo pre nás pracovať zašlite nám váš životopis na email info@upratovanie-kosice.sk alebo vyplňte formulár v časti kontakt.